Om Mina Avtal

I princip varje advokatbyrå innehar ett eget bibliotek av avtal, mallar och blanketter som bildar utgångspunkten för ett visst uppdrag som lämnas till advokaten. Så är fallet även hos Tocklin & Son. Önskar klienten t.ex. ett anställningsavtal för en ledande befattningshavare så finns regelmässigt hos advokaten redan ett färdigt utkast som klienter med vissa baskunskaper kan färdigställa på egen hand. Ändå tenderar kostnaden för advokatens resultat att inte spegla detta. Det vill vi på Tocklin & Son ändra på.

Genom att registrera sig för tjänsten Mina Avtal får Ditt företag direktaccess till Advokatfirman Tocklin & Sons alldeles egna bibliotek av avtal, mallar, blanketter (se vidare under Innehåll). Mina Avtal innehåller allt sådant material som allt fler klienter- med all rätta- ställer sig skeptiska till att betala för. Innehållet är alltså sådant som våra branschkollegor fortfarande tar betalt för. Vi ser ingen anledning till att gång på gång ta betalt för det vi ändå gör helt rutinmässigt, redan har fri tillgång till och som klienten kanske önskar och kan utföra själv. Och det är exakt samma material som vi själva som experter arbetar med i den dagliga verksamheten och håller därför högsta kvalitet. Klienterna vill många gånger själva ansvara för utformningen av t.ex. ett anställningsavtal och att en erfaren advokat ansvarar för slutresultatet d.v.s. den slutliga granskningen och godkännandet. Dels för att klienterna många gånger har baskunskaperna att själva utforma avtalen, dels av kostnadsskäl. Vi tar betalt för tjänsten – det måste vi för att kunna finansiera administrationen kring tjänsten som är webbaserad. Kostnaden innebär emellertid att tjänsten i princip tillhandahållas till självkostnadspris. Vår prisbild för användande av tjänsten är också så minimal att även den som är ute efter ett endaste anställningsavtal bör göra en kostnadsbesparing.

Innehåll*

 • Anställningsavtal för verkställande direktör (VD)
 • Anställningsavtal för högre befattningshavare, andra än VD, som omfattas av lagen om anställningsskydd
 • Anställningsavtal för tjänstemän,
 • Anställningsavtal-vikariat
 • Anställningsavtal-allmän visstidsaställning
 • Provanställningsavtal
 • Konsultavtal
 • Typklausul konkurrensförbud
 • Typklausul värvningsförbud
 • Typklausul sekretessåtagande
 • Plan för förbättringsåtgärder (LAS-varning)
 • Underrättelse om uppsägning-personliga skäl
 • Uppsägningsbesked-personliga skäl
 • Förhandlingsprotokoll vid fackliga förhandlingar
 • Uppsägningsbesked -arbetsbrist
 • Underrättelse om avskedande
 • Besked om avskedande
 • IT- policy för användning av arbetsdator och internet
 • Diskrimineringspolicy-jämställdhetsplan
 • Avgångsavtalsavtal (frivillig överenskommelse om anställningens upphörande) utan uppsägningstid
 • Avgångsavtal med uppsägningstid
 • Underrättelse om att provanställning avbryts i förtid
 • Underrättelse om att provanställning inte övergår i tillsvidareanställning
 • Besked om att provanställning upphör

Din tillgång till dokumenten är obegränsad när Du väl registrerats för tjänsten. Du loggar in på tjänsten direkt från vår hemsida.

*Mina Avtal uppdateras löpande med både nya dokument och justerade dokument. Innehållet är preliminärt och kan komma att ändras.