Den 29 juni 2022 träder den nya lagen om anställningsskydd i kraft. Den nya lagen skall börja tillämpas från och med den 1 oktober 2022. Förändringarna är stora och några av de huvudsakliga är: Ett utökat informationsansvar för arbetsgivare i samband med att anställningen påbörjas Att det blir otillåtet att i anställningsavtal ha ett förbud …

Nya lagen om anställningsskydd Läs mer »