Bakgrund

Mina Avtal är ett direkt resultat av flera års iakttagande av tjänstemarknadens gensvar på finanskrisen som startade kring år 2007. I den efterföljande lågkonjunkturen och den minst sagt oroväckande finansiella osäkerheten har krav ställts bl.a. på oss som rådgivare att se över principerna för vårt arvode och finna alternativ till den traditionella rådgivningen. Vi på Tocklin & Son har länge tyckt att detta är en självklarhet. All rådgivning går visserligen inte att ersätta med innovativa paketlösningar eller kreativa prissättningsmetoder. Exempel på det är omstruktureringar och processer i domstol som i praktiken alltid måste utföras ”för hand”. Men de arbetsområden där det faktiskt går att kraftigt reducera kostnaderna t.ex. för att arbeta fram ett individuellt anställningsavtal, ett uppsägningsbesked eller en förbättringsplan för en anställd – där måste enligt vår mening en förändring ske. Det är därför vi valt att grunda den tjänst vi nu kallar för Mina Avtal.