Om Mina Avtal

I princip varje rådgivare innehar ett eget bibliotek av avtal, mallar och blanketter som bildar utgångspunkten för ett visst uppdrag. Så är fallet även hos Tocklin & Son. Önskar klienten t.ex. ett anställningsavtal för en ledande befattningshavare så finns regelmässigt hos rådgivaren redan ett färdigt utkast som klienter med vissa baskunskaper kan färdigställa på egen hand.

Genom att registrera sig för tjänsten Mina Avtal får Ditt företag direktaccess till Tocklin & Sons alldeles egna bibliotek av avtal, mallar, blanketter (se vidare under Innehåll).

Innehåll*

 • Anställningsavtal för verkställande direktör (VD)
 • Anställningsavtal för högre befattningshavare, andra än VD, som omfattas av lagen om anställningsskydd
 • Anställningsavtal för tjänstemän,
 • Anställningsavtal-vikariat
 • Anställningsavtal-allmän visstidsanställning
 • Provanställningsavtal
 • Konsultavtal
 • Typklausul konkurrensförbud
 • Typklausul värvningsförbud
 • Typklausul sekretessåtagande
 • Plan för förbättringsåtgärder (LAS-varning)
 • Underrättelse om uppsägning-personliga skäl
 • Uppsägningsbesked-personliga skäl
 • Förhandlingsprotokoll vid fackliga förhandlingar
 • Uppsägningsbesked -arbetsbrist
 • Underrättelse om avskedande
 • Besked om avskedande
 • IT- policy för användning av arbetsdator och internet
 • Diskrimineringspolicy-jämställdhetsplan
 • Avgångsavtalsavtal (frivillig överenskommelse om anställningens upphörande) utan uppsägningstid
 • Avgångsavtal med uppsägningstid
 • Underrättelse om att provanställning avbryts i förtid
 • Underrättelse om att provanställning inte övergår i tillsvidareanställning
 • Besked om att provanställning upphör

Din tillgång till dokumenten är obegränsad när Du väl registrerats för tjänsten. Du loggar in på tjänsten direkt från vår hemsida.

*Mina Avtal uppdateras löpande med både nya dokument och justerade dokument. Innehållet är preliminärt och kan komma att ändras.