Tocklin & Son erbjuder både företagsinterna och externa utbildningar inom samtliga arbetsrättsliga verksamhetsområden. Som ett led i att erbjuda kostnadseffektiva lösningar har de företagsinterna utbildningarna ett stående inslag i verksamheten. Tocklin & Son besöker då klienterna i deras egna lokaler och håller föredrag, föreläsningar eller sk. ad hoc rådgivning. Med ad-hoc rådgivning menas att vi besöker klienten helt utan förberedelsetid där klienten får förbereda de frågeställningar man önskar diskutera vid sittande bord- med vår erfarenhet kan vi svara på och lämna rådgivning på de flesta frågorna av generell karaktär utan närmare utredning eller förberedelser. Tocklin & Son erbjuder utöver detta för närvarande följande förberedda utbildningar:

– ”Anställdas rätt att kritisera arbetsgivaren – får man skriva vad som helst om arbetsgivaren på Facebook?”

– ”Uppsägningar eller avskedande – en förhandlingsteknisk balansgång”.

Mer information, intresseanmälningar och prisuppgifter inhämtas genom förfrågan till andreas@tocklinochson.se

Varmt välkommen med Era frågor och funderingar!