Omorganisationer, fackliga förhandlingar och rationaliseringar

Det kan finnas flera anledningar för en arbetsgivare att förändra sin organisation och rationalisera om sina resurser. Arbetsgivaren har en grundläggande rätt att leda och fördela arbetet och en långtgående skyldighet att även ta hänsyn till den enskilde arbetstagarens intressen vid sådana omorganisationer. Vi erbjuder biträde med bl.a följande:
– Juridisk bedömning av en planerad omorganisation
– Genomförande av förhandling med enskilda arbetstagare och deras fackliga organisationer
– Omreglering av anställningsavtal
– Upprättande av avtal avseende anställningens upphörande vid omorganisationer