Andreas Tocklin

Andreas Tocklin

Om oss

Andreas Tocklin

Om oss

Andreas Tocklin

Partner

Andreas Tocklin är firmanamnet till trots både grundare och verksamhetsansvarig i Tocklin & Son. Andreas har tjänstgjort i domstol samt under flertalet år arbetat med arbetsrätt och företagstransaktioner på Sveriges ledande advokatbyråer inom arbetsrätt, bl.a. Advokatfirman Cederquist och Elmzell Advokatbyrå. Andreas har länge arbetat i en internationell miljö och har både yrkesmässig kunskap och de rätta kontakterna med advokater utomlands för att bl.a. hantera gränsöverskridande transaktioner, anställningsavtal och olika personal policys med internationell prägel.

profilbild Andreas Tocklin
man bläddrar bland papper inzoomning