Processer

Processer

verksamhetsområde

Utomprocessuella
förhandlingar

verksamhetsområde

Utomprocessuella
förhandlingar

Ett mycket stort antal av de tvister som förekommer mellan arbetsgivare och arbetstagare löses genom utomprocessuella förhandlingar. Dels eftersom är arbetsvistlagen uppbyggd på sådant sätt att arbetsmarknadens parter förväntas lösa tvisterna sinsemellan utan att domstol behöver gripa in dels för att många tvister löses förhandlingvägen genom enskilda förhandlingar mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Den som lämnar rådgivning och t.ex. biträder en arbetsgivare måste emellertid kunna sin sak. Utan goda praktiska och teoretiska erfarenheter kan en rådgivare annars förvärra en redan uppkommen situation. Vi tillhandahåller kvalificerad rådgivning och biträde i alla typer av arbetsrättsliga tvister till företag och privatpersoner, i tingsrätt, Arbetsdomstolen i skiljeförfarande.

arkitektur grå byggnad utomhus med flera fönster
medarbetare diskuterar kring rektangulärt bord