Konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler

verksamhetsområde

Lojalitetsplikten i
anställningsavtalet

verksamhetsområde

Lojalitetsplikten i
anställningsavtalet

De flesta arbetsgivare är idag till stor del beroende av sina anställdas kunskaper och erfarenheter. Genom sina nyckelpersoner kan en arbetsgivare konkurrera effektivt på marknaden. För många arbetsgivare är det förödande att dessa nyckelpersoner lämnar företaget Arbetsgivare tenderar därför alltmer att använda sig av konkurrensklausuler. Arbetstagaren är förbjuden att konkurrera under pågående anställning, vilket följer av lojalitetsplikten i anställningsavtalet, medan konkurrensklausulen reglerar en fortsatt lojalitet efter anställningens upphörande. Tillåtligheten av konkurrensklausuler inom svensk rätt är dock mycket begränsad. Vi har betydande erfarenhet av tillämpningen och utformningen av konkurensklauser.

fyra medarbetare arbetar på kontor
tre personer diskuterar avtal