Företagsöverlåtelser och övergång av verksamhet

Företagsöverlåtelser och övergång av verksamhet

verksamhetsområde

Övergång av verksamhet

verksamhetsområde

Övergång av verksamhet

Bland annat innehåller lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) regler rörande företagsöverlåtelser och övergång av verksamhet. Reglerna innebär bl.a. att vid en övergång av ett företag, verksamhet eller del av verksamhet från en arbetsgivare till en annan, följer även de anställda och deras anställningsavtal med till den nya arbetsgivaren. I somliga fall blir även den nya arbetsgivaren bunden av den tidigare arbetsgivarens kollektivavtal. Vi har bred erfarenhet av tillämpningen av de regler som avser företagsöverlåtelser och kan erbjuda kvalificerad rådgivning vid alla former av företagsöverlåtelser.

Ett särskilt viktig del i Tocklin & Sons rådgivning som indirekt rör företagsöverlåtelser lämnas till s.k. utvecklingsbolag d.v.s. bolag under tillväxt som är skapade eller bildande med uttalat i syfte att senare helt eller delvis försäljas. Många gånger är värdet i utvecklingsbolag knutet till de anställda och deras know-how. Utan korrekta anställningsavtal med t.ex. konkurrensbegränsningar och skydd för företagshemligheter så är intresset ofta svalt hos investerare då det leder till en alltför stor säkerhet kring bolagts know-how, något som en investerare givetvis vill ska stanna kvar i utvecklingsbolaget. Andreas Tocklin har under de senare åren deltagit i några av de största nationella och internationella företagsöverlåtelserna och vet vad investerare i dessa avseenden ser till när de överväger att bistå utvecklingsbolag med finansiering.

medarbetare arbetar vid dator och bok
tre personer diskuterar avtal