Visste du att...

Visste du att...

Lär dig mer

Visste du att...

Lär dig mer

Visste du att...

…de konsultationer du kan boka in dig på alltid är fria?

Tack vare vår erfarenhet kan vi snabbt göra en preliminär bedömning av Ditt ärende och bedöma möjligheterna till att gå vidare. Använd kontaktformuläret eller boka en tid direkt i kalendern. Eller ring oss direkt.

..det för att vara en duktig specialist inom juridik krävs en lika duktig generalist?

Juridiken är uppbyggd kring ett stort antal generella normer och rättsgrundsatser som är allmängiltiga oavsett vilket rättsområde det är fråga om. Dessa kunskaper byggs genom en gedigen utbildning och lika gedigen arbetserfarenhet. Det är därför vi – förutom att vara duktiga arbetsrättsspecialister- åtar oss uppdrag som ligger utanför det arbetsrättsliga regelverket. Vi biträder kontinuerligt i frågor gällande allmän avtalsrätt, avtalstolkning, avtals ingående och ogiltighet, aktieägaravtal och förmögenhetstvister.

…vi kontinuerligt arbetar för klienter utomlands med intressen i Sverige?

Vi har samarbete med advokatbyråer i bland annat Tyskland och Finland och anlitas för uppdrag från bland annat Belgien, Nederländerna och USA.

…vi gärna delar med oss av våra referenser?

Vi vill dock gärna vid varje valt tillfälle kontakta dessa i förväg.

advokat och jurist skriver på ett kontrakt
bild tagen i rymden på jorden, fokus italien