Uppsägningar och avskedande

Uppsägningar och avskedande

verksamhetsområde

Lagen om anställningsskydd (LAS)

verksamhetsområde

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en skyddslagstiftning som utarbetats till skydd för arbetstagare och innehåller bl.a. regler om hur och under vilka omständigheter en arbetsgivare får säga upp en arbetstagare. Vissa arbetstagare omfattas inte av reglerna i LAS. I dessa fall finns ofta ett särskilt anställningsavtalsom klargör hur parterna skall agera vid en uppsägning eller ett avsked. Under alla omständigheter kräver en uppsägning eller ett avskedande normalt sett en kvalificerad juridisk bedömning. En felaktig uppsägning eller ett avskedande kan leda till både utdragna och kostsamma processer i domstol. Tocklin & Son AB erbjuder bl.a:

  • Bedömning av möjligheterna till uppsägning eller avskedande
  • Upprättande av uppsägningshandlingar såsom underrättelser och besked om uppsägning m.m.
  • Biträde i överläggningar och förhandlingar enligt LAS och MBL (Medbestämmandelagen)
  • Driva rättsprocesser inför domstol eller skiljenämnd
utskrivet avtal ligger på kontorsbord
flera lagböcker i glasskåp