Om oss

Om oss

Om oss

Om firman och
verksamheten

Om oss

Om firman och
verksamheten

Firman grundades år 2005 av Andreas Tocklin.

Firman är inriktad på senior och kvalificerad arbetsrättslig rådgivning såväl nationellt som internationellt – en verksamhet där rådgivaren har en särskild spetskompetens och kan lämna kostnadseffektiv rådgivning.

Det arbetsrättsliga regelverket är med all rätta känt som både komplicerat och svåråtkomligt. Även det enklaste misstag kan bli kännbart och förorsaka såväl stora ekonomiska förluster som betydande bad-will. Så är ofta fallet med t.ex. diskrimineringstvister. Att söka rådgivning i god tid och arbeta med att förebygga framtida problem är av avgörande betydelse för att undvika sådana situationer. De allra flesta drar sig för att söka rådgivning innan problemen uppstår, ofta av kostnadsskäl. Vår spetskompetens gör att goda råd inte behöver vara dyra. Erfarenhet och gedigen kunskap är helt avgörande för att kunna identifiera och avhjälpa, eller kanske bara förebygga, de problem våra klienter ställs inför på snabbaste möjligaste vis. Vår samlade erfarenhet ger oss en unik möjlighet att på ett effektivt sätt snabbt identifiera klientens behov och problem.

arkitektur grå byggnad utomhus med flera fönster
man bläddrar bland papper inzoomning