Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Tjänster

Verksamhetsområden

Tjänster

Verksamhetsområden

Vi biträder såväl företag och organisationer som privatpersoner inom samtliga arbetsrättsliga verksamhetsområden

Uppsägningar och avskedande

Lagen om anställningsskydd (LAS).

Företagsöverlåtelser och övergång av verksamhet

Kvalificerad rådgivning vid alla former av företagsöverlåtelser.

Omorganisationer, fackliga förhandlingar och rationaliseringar

Juridisk bedömning av en planerad omorganisation

Individuella anställningsavtal och policys

Vi har bred erfarenhet av alla typer av anställningsavtal

Diskriminering

Vi har erfarenhet av flertalet frågor som rör diskriminering

Konkurrensklausuler

Genom sina nyckelpersoner kan en arbetsgivare konkurrera effektivt på marknaden

Företagshemligheter

vi erbjuder en effektiv processföring till skydd för en arbetsgivares intressen

Processer

ett flertal av de tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare löses genom utomprocessuella förhandlingar

Kontakta oss

Diskutera dina behov
av juridisk rådgivning

Kontakta oss

Diskutera dina behov
av juridisk rådgivning

Varmt välkommen med Era frågor och funderingar!