Företagshemligheter

Företagshemligheter

verksamhetsområde

Lagen om skydd för
företagshemligheter

verksamhetsområde

Lagen om skydd för
företagshemligheter

En arbetsgivare kan skydda sig mot en anställds obehöriga användande av företagshemligheter genom konkurrens- och sekretessklausuler i de anställdas anställningsavtal. Utöver detta innehåller lagen om skydd för företagshemligheter andra stadganden som gör att arbetsgivaren kan skydda sina intressen. Företagsspionage är enligt lagen om skydd för företagshemligheter straffsanktionerat och den som utnyttjar eller röjer företagshemligheter, som man fått i förtroende genom exempelvis en anställning kan bli skadeståndsskyldig. Skadeståndsskyldigheten kan i särskilda fall drabba även tredje man, t.ex. en ny arbetsgivare. Vi har stor erfarenhet av tillämpningen av lagen om skydd för företagshemligheter och kan erbjuda en effektiv processföring till skydd för en arbetsgivares intressen.

flera medarbetare diskuterar kring rektangulärt bord
tre personer diskuterar avtal