Individuella anställningsavtal och policys

Individuella anställningsavtal och policys

verksamhetsområde

Anställningsförhållandet

verksamhetsområde

Anställnings
förhållandet

Ett avtal om anställning är ett avtal om en särskild relation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren; anställningsförhållandet. Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt. Utöver det skrivna ordet i anställningsavtalet finns ett antal principer som följer av förhållandet som sådant t.ex. en lojalitetsplikt som för de anställda är mycket långtgående. Vi har bred erfarenhet av alla typer av anställningsavtal och är stöd till personalchefer och andra med ansvar för personal och rekrytering. Vi har också erfarenhet av internationella relationer där exempelvis en policy skall vara genomförbar i länder utanför Sverige och arbetar bland annat med följande frågor:

 • Granskning och omarbetning av befintliga anställningsavtal
 • Omreglering av anställningsvillkor
 • Upprättande av nya anställningsavtal
 • Konkurrensklausuler
 • Sekretessklausuler
 • Företagshemligheter
 • Policys angående bl.a. datoranvändning, whistle blowing och förmåner
 • Semesterfrågor
 • Bonusprogram
 • Pensionsfrågor
 • Föräldraledighet
 • Tjänstledighet
 • Avtalsbrott
 • Uppsägning
 • Avskedande
arkitektur grå byggnad utomhus med flera fönster
ljust och rymligt kontor med flera medarbetare