Andreas Tocklin

Partner

Andreas TocklinAndreas Tocklin är firmanamnet till trots både grundare och verksamhetsansvarig i Tocklin & Son. Andreas har tjänstgjort i domstol samt under flertalet år arbetat med arbetsrätt och företagstransaktioner på Sveriges ledande advokatbyråer inom arbetsrätt, bl.a. Advokatfirman Cederquist och Elmzell Advokatbyrå. Andreas har länge arbetat i en internationell miljö och har både yrkesmässig kunskap och de rätta kontakterna med advokater utomlands för att bl.a. hantera gränsöverskridande transaktioner, anställningsavtal och olika personal policys med internationell prägel.

andreas@tocklinochson.se