Uncategorized

Den 29 juni 2022 träder den nya lagen om anställningsskydd i kraft. Den nya lagen skall börja tillämpas från och med den 1 oktober 2022. Förändringarna är stora och några av de huvudsakliga är: Ett utökat informationsansvar för arbetsgivare i samband med att anställningen påbörjas Att det blir otillåtet att i anställningsavtal ha ett förbud …

Nya lagen om anställningsskydd Läs mer »

Arbetsdomstolen har funnit att ett interimistiskt yrkande om att anställningen skall bestå trots ett avskedande kan prövas trots motpartens invändning om preskription. Arbetsdomstolen har också funnit att motpartens invändning om att det krävs skriftlig fullmakt för ett ombud att ogiltigförklara ett avskedande inte har bäring.